Δείτε τα αναλυτικά:

Εφημερίες Σερρών
30
August

Σ.Φ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΔΗΜ. – ΑΛΕΞΙΑΔΗ Ν.

Ώρες λειτουργίας
08:00 – 14:30 και 17:30 – 8:00 την άλλη μέρα

ΒΡΥΖΩΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Ώρες λειτουργίας
08:00 – 21:00
Εφημερίες Περιφέρειας
30
August