Ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου
Σερρῶν ἐν ὄψει τῆς ἐτήσιας πανηγύρεώς της πρὸς τιμὴν τῆς
Ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου σᾶς καθιστᾶ γνωστὸ
τὸ πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἁκολουθιῶν, τὸ ὁποῖο ἔχει ὡς ἑξῆς:
ΚΥΡΙΑΚΗ, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
▪ 7: 00 π.μ. ἕως 10:30 π.μ.
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
▪ 7: 00 μ.μ. ἕως 9: 00 μ.μ.
Ἀρχιερατικὸς πανηγυρικὸς Ἑσπερινός.
ΔΕΥΤΕΡΑ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
▪ 7: 00 π.μ. ἕως 10:30 π.μ.
Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
▪ 10:30 π.μ. ἕως 11:00 π.μ.
Ἁγιασμὸς στὴ Φιάλη τῆς Μονῆς .
▪ 6:00 μ.μ. έως 9:00 μ.μ.
Ἑσπερινός, Παράκληση καὶ Κτητορικὸ Μνημόσυνο.
Ἐπίσης σας ἀνακοινώνουμε ὄτι μετὰ ἀπὸ πενταετῆ διακοπὴ
λειτουργίας τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλήσιου τοῦ Τίμίου Προδρόμου Σερρῶν
(Προδρομούδι) θὰ λειτουργήσει ἐφέτος κατά τὴν ἐτήσιαν πανήγυριν,
σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα:

ΚΥΡΙΑΚΗ, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
▪ 7: 00 μ.μ. ἕως 9: 00 μ.μ.
Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός.
ΔΕΥΤΕΡΑ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
▪ 7: 00 π.μ. ἕως 10:30 π.μ.
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
Διὰ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν
Μετ’εὐχῶν καὶ τιμῆς
ἡ Καθηγουμένη
Φεβρωνία Μοναχὴ
καὶ αἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφαί.