Αγαπητά μου παιδιά, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη ενός ακόμη κύκλου στις ζωές σας. Ενός κύκλου μόρφωσης, γνώσης, αλλά και προσπάθειας. Διότι χωρίς προσπάθειες και κόπους δεν είναι δυνατή και η απόκτηση και η κατάκτηση της γνώσης. Ταυτόχρονα, για πολλά παιδιά η σημερινή ημέρα είναι η πρώτη τους επαφή με το σχολείο, την σχολική κοινότητα και η αλλαγή αυτή συνιστά μια θεμελιώδη και ουσιαστική ένταξή τους σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο θα διαπλάσει τον χαρακτήρα τους, από κοινού με τις οικογένειές τους και θα διαμορφώσει τις συνήθειές τους.

Η συνεργασία της σχολικής κοινότητας, των μαθητών, των δασκάλων τους με τις οικογένειές τους, η αρμονική συνύπαρξη όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διαμόρφωσης ώριμων και υπεύθυνων χαρακτήρων, κατάλληλων να διαχειριστούν το μέλλον της χώρας μας. Γιατί οι νέοι αποτελούν την ελπίδα αυτού του τόπου.

Με αυτές τις λίγες σκέψεις, εύχομαι σε όλους, μαθητές, δασκάλους και γονείς μία καρποφόρα και αποδοτική σχολική χρονιά.