Ανοιχτό κάλεσμα για πρόσκληση συμμετοχής και διάθεση θέσεων Μαθητείας σε μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ της Δ.ΥΠ.Α. απηύθυναν μέσα από συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στα τοπικά Μ.Μ.Ε. ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΒΕΣΣ, Δημήτριος Βροντελής, και ο  Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ. Σερρών Παναγιώτης Αξιάρης.

Αναφερόμενοι αμφότεροι στην ανάγκη για συμμετοχή των μαθητευομένων, τόσο ο Γενικός Γραμματέας, όσο και ο Διευθυντής της σχολής τόνισαν την αναγκαιότητα για στελέχωση των υπαρχόντων τμημάτων, συσχετίζοντάς την άμεσα με τη σοβαρή έλλειψη νεοεισερχομένου προσωπικού που αντιμετωπίζουν οι τεχνικοί κλάδοι εδώ και καιρό, ακόμη και σε πανελλαδικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να απειλείται σημαντικά η εύρεση διάδοχης κατάστασης για πολλά τεχνικά επαγγέλματα.

Τα οφέλη από τη μαθητεία στη σχολή ΕΠΑΣ του Δ.ΥΠ.Α. είναι πολλά και για τους μαθητευομένους, αλλά και για τους επαγγελματίες συγχρόνως, που προσφέρουν την πρακτική απασχόληση με πολύ χαμηλό ημερομίσθιο, επιδοτούμενο από την Δ.ΥΠ.Α., ενώ ο ίδιος ο μαθητευόμενος απασχολείται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και έχει ένσημο και εργασιακή εξασφάλιση από την πρώτη κιόλας ημέρα της μαθητείας του.

Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ λειτουργούν με το Δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές, ηλικίας από 15 έως 29 ετών,  παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑ.Σ για 1 πρωινό και 4 απογευματινά και παράλληλα, για 4 έως 5 ημέρες την εβδομάδα, ασκούνται πρακτικά σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους. Το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται ταυτόχρονα με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, στους χώρους των επιχειρήσεων.

Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητευομένου. Ο πρακτικά ασκούμενος μαθητής ακολουθεί το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στην επιχείρηση και η ημερήσια απασχόληση (Μαθητεία) είναι έξι (6) ώρες.  Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».

Στις ΕΠΑ.Σ. Σερρών για το σχολικό έτος 2022-2023 θα εισαχθούν  εκατόν σαράντα (140) μαθητές– τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΕΠΑ.Σ ΣΕΡΡΩΝ (6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης,

Λευκώνας/Τ.K.62100, τηλ. 23210-90720, 23210-90730)

ΑΡ. 

ΜΑΘ.

1Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 20
Μαγειρικής Τέχνης 20
Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
4Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
5Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Συστημάτων Αυτοκινήτου20
6Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
7Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 20

Για όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στα τμήματα της σχολής ΙΕΚ της ΔΥΠΑ Σερρών, οι φετινές ειδικότητες είναι τέσσερις, (Τεχνικός Αγροτουρισμού, Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Τεχνικός Μηχανικών Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και φυσικού Αερίου και Τεχνικός Μηχανοτρονικής) οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδας dypa.gov.gr/iek-serron λήγουν σήμερα, 31 Αυγούστου, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν φυσικές αιτήσεις για όλο τον Σεπτέμβριο, στα γραφεία του ΙΕΚ Σερρών της Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται στο 6ο Χλμ. Σερρών Θεσσαλονίκης.