Είναι Διασώστης- Μέλος Πληρώματος Ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και Γενικός Γραμματέας του Πρωτοβάθμιου Οργάνου του ΕΚΑΒ στο Ν.Σερρών!