«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο».