Έτσι λοιπόν κι εμείς αφού τα γνωρίσαμε και τα βάλαμε σε κατηγορίες στη συνέχεια παίξαμε μαζί τους και το διασκεδάσαμε πολύ.