Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν τα παιδιά αυτή την εβδομάδα ήταν ο κύκλος του νερού, οι τέχνες αλλά και η υγιεινή των δοντιών. Ανάλογα με το θέμα, το κάθε τμήμα πειραματίστηκε, έπαιξε και ανακάλυψε καινούρια πράγματα.
🌏🌧️💧☔️🎨🖼️🪥