Σέρρες, Ο κήπος των χρωμάτων: Μάθαμε να προστατευόμαστε από τις δυνατές ακτίνες του ήλιου!- μάθαμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προφυλαχθούμε από τις δυνατές ακτίνες του ήλιου και τώρα είμαστε έτοιμοι για τα μπάνια μας στη θάλασσα!!🌊🌅🏖️🕶️👒☀️