Σέρρες, Ο Κήπος των Χρωμάτων: Μάθαμε για τα επαγγέλματα και την ανακύκλωση!- Μέσα από το παιχνίδι και τη μίμηση τα παιδιά ήρθαν σε επαφή τόσο με διάφορα επαγγέλματα που συναντούν στην καθημερινότητα τους αλλά και με τη διαδικασία και τη χρησιμότητα της ανακύκλωσης.
👨‍🚒👩‍🍳👷‍♂️♻️🌎