Μια βαθιά ανθρώπινη ανάρτηση απ’ τη Διευθύντρια της Γενικής Κλινικής Ευθυμίου: