Πριν τη κλασική βόλτα υπάρχει η απαρατήρητη βόλτα για μπουγάτσα!
Θα μας βρείτε:
Μεραρχίας 1
Μεραρχίας 57
Βενιζέλου 160
Delivery: 2321055444