«Τιμούμε σήμερα την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Μικρασιατών Ελλήνων από το Τουρκικό Κράτος 100 χρόνια μετά την Καταστροφή.

Τέτοιες ημέρες τον μαύρο Σεπτέμβριο του 1922 η Σμύρνη καιγόταν και ο ελληνισμός της ξεριζωνόταν για πάντα από τα χώματα της μικρασιατικής γης.

Πάνω από 1.500.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες των προγόνων τους στην Μικρά Ασία και να έρθουν σαν πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Η Μνήμη της Γενοκτονίας των Μικρασιατών Ελλήνων παραμένει ζωντανή και τα χιλιάδες θύματα των εγκλημάτων των Τούρκων ζητούν δικαίωση.

Ειδικά, αυτή την επετειακή χρονιά και εν μέσω των εντεινόμενων προκλήσεων εκ μέρους των γειτόνων μας ενισχύουμε τις προσπάθειές μας για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας συνολικά των Ελλήνων της Ανατολής μέσω του Δικτύου Πόλεων με κοινότητες απογόνων Ελλήνων της καθ’ ημάς Ανατολής.

Κρατάμε ζωντανή τη Φλόγα της Μνήμης!

Δεν ξεχνάμε!»