πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας. Οι μαθητευόμενοι δεκτικοί και ευγενικοί. Πάντα η φύση προκαλεί το ενδιαφέρον!