Με την συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από πολλά μέρη της Ελλάδος και της Κύπρου.