Πεισματικά λίγο κάτω από τα 2 ευρώ/λίτρο παραμένει η μέση τιμή της βενζίνης ενώ και αυτή του πετρελαίου κίνησης που επιδοτείται στις αντλίες υπολείπεται ελάχιστα της απλής αμόλυβδης, τη στιγμή που η διεθνής τιμή του πετρελαίου βρίσκεται περίπου στα 90$/βαρέλι και ακολουθεί καθοδική πορεία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης η μέση τιμή του επιδοτούμενου με 0,15€/λίτρο πετρελαίου κίνησης βρίσκεται στα 1,875€ ενώ η τιμή της απλής αμόλυβδης στα 1,955€/λίτρο. Από 1 Οκτωβρίου σύμφωνα με την κυβέρνηση σταματάει η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, γεγονός που συνεπάγεται ότι αυτό για πρώτη φορά θα ξεπεράσει την τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης.

Εάν η διαφορά μεταξύ των δύο καυσίμων παραμείνει στα ίδια επίπεδα σημαίνει ότι οι εταιρίες διύλισης και  εμπορίας καυσίμων όλο αυτό το διάστημα εισπράττουν από το κράτος την επιδότηση για κάθε λίτρο πετρελαίου κίνησης χωρίς να κάνουν την προβλεπόμενη έκπτωση στους καταναλωτές. Εάν πάλι η τιμή του πετρελαίου κίνησης όντως ξεπεράσει την αντίστοιχη της βενζίνης θα πρέπει κάποιος να εξηγήσει πώς ακριβώς γίνεται όλα τα χρόνια να είναι πιο φθηνό το πετρέλαιο και ξαφνικά να γίνεται πιο ακριβό.

Σε κάθε περίπτωση, με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σε αδιανόητα υψηλά επίπεδα ανεξάρτητα τελικά από τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, αποδεικνύεται ότι στην συγκεκριμένη λειτουργία της αγοράς υπάρχουν στρεβλώσεις που επιβαρύνουν άδικα τους καταναλωτές και αυξάνουν δυσανάλογα το κόστος όλων των προϊόντων λόγω του κόστους των μεταφορών.

Με τις τιμές των καυσίμων σε αυτά τα επίπεδα επηρεάζεται αρνητικά το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και το κόστος παραγωγής, προκαλώντας διαρκώς νέες ανατιμήσεις. Είναι περισσότερο από σαφές ότι όσο η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει για να ελεγχθούν και να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων τόσο στηρίζει και επιδοτεί την αισχροκέρδεια σε βάρος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.