Ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων-Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», το οποίο σε γενικές γραμμές περιελάμβανε μια σειρά ρυθμίσεων για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων. Ρυθμίσεων, βέβαια, που γίνονται ερήμην και χωρίς τη λήψη υπόψιν των θέσεων και κυρίως των αναγκών του επιχειρηματικού κόσμου. Στο νομοσχέδιο αυτό συμπεριλήφθηκε επιπλέον μία ρύθμιση, η οποία φανερώνει την απροκάλυπτη διάθεση της κυβέρνησης να μειώσει το κόστος εργασίας βάζοντας σε διακινδύνευση την σωματική ακεραιότητα, την υγεία ακόμη και τη ζωή των εργαζομένων. Στην § 2 του αρ. 2 του Π.Δ. 113/2012 προβλέπεται η απαίτηση ειδικής άδειας για τους χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων έργου (κλαρκ, καλαθοφόρων, γερανών κλπ) άνω των 10 kW. Με το αρ. 75 του ως άνω νομοσχεδίου – νόμου πλέον – εισάγεται ουσιαστικά η παράκαμψη του παραπάνω Π.Δ. Σύμφωνα με το νέο νόμο δεν θα απαιτείται απαραίτητα άδεια για το χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτων έργου ισχύος 10 kW και άνω, καθώς προβλέπεται ως επιπλέον προϋπόθεση για την απαίτηση άδειας η ανυψωτική ικανότητα των μηχανημάτων. Ειδικότερα, χειριστές χωρίς άδεια θα μπορούν να χειρίζονται μηχανήματα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι 2,5 τόνους, ενώ από 2,5 έως 4 τόνους θα απαιτείται «πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας». Αυτό σημαίνει ότι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι θα μπορούν να χειρίζονται πλέον μηχανήματα με ισχύ μεγαλύτερη των 10 kW. Είναι δεδομένο, όμως, πως τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα λαμβάνουν χώρα κατά τον χειρισμό τέτοιων μηχανημάτων. Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να δει αυτό το ζήτημα επισταμένως, λαμβάνοντας μέτρα για την καλύτερη εκπαίδευση των χειριστών και την πρόληψη σοβαρών τραυματισμών ακόμη και θανάτων, προβαίνει στην περαιτέρω χαλάρωση του πλαισίου, ανοίγοντας πλέον παράλληλα την πόρτα για την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Όλα αυτά στο όνομα του κέρδους, της μείωσης του εργατικού κόστους. Είναι ενδεικτικό της κυβερνητικής αντίληψης για την εργασία το γεγονός πως μία ρύθμιση αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση ως εκ τούτου, συνεχίζει αταλάντευτα και πιστή στο μότο που συμπυκνώνει το περιεχόμενο της πολιτικής της: «Τα κέρδη πάνω από τον άνθρωπο, η μείωση του κόστους εργασίας πάνω από την ασφάλεια και την προστασία του εργαζόμενου».