Σέρρες, Laser Project: Ακόμα και οι απλές επιγραφές μας χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα!- Η εταιρία Laser Project δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία στην αγορά, με ειδίκευση στις επιγραφές και στις ψηφιακές εκτυπώσεις..