🛵 𝘋𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳𝘺 ή 𝘛𝘢𝘬𝘦 𝘈𝘸𝘢𝘺

2321 055700
📌 Εθνικής Αντίστασης 12, Σέρρες