Σέρρες-Κρεατοφαγείο Το Ελληνικό: Good food is always good mood!- Good food is always good mood! 🍗🍖🍟
🛵 𝘋𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳𝘺 ή 𝘛𝘢𝘬𝘦 𝘈𝘸𝘢𝘺
2321 055700
📌 Εθνικής Αντίστασης 12, Σέρρες