Το φως της πίστης του Άγιου Χριστόφορου να γίνει φως στο δρόμο μας”. Περιοδεία στον Άγιο Χριστόφορο Σερρών και επαφή με τους πολίτες οι οποίοι μας δείχνουν έμπρακτα την αγάπη τους με την εμπιστοσύνη που δείχνουν στις θέσεις και στο εμπεριστατωμένο πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης.