Με ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ!!  Επισημάναμε παράλληλα ό,τι το Πάσχα οι σφραγίδες στα σφάγια ήταν όλες ΜΠΛΕ με αποτέλεσμα να παραπλανάται ο καταναλωτής!! Αγόραζε δηλαδή αρνί & κατσίκι ως εγχώριο ενώ ήταν εισαγωγής. Οι σφραγίδες είχαν το ίδιο χρώμα!! Παραπλάνηση! Εμείς το αναδείξαμε!!! Στα δικαιώματα η Ελληνική Λυση κατάφερε να δεσμεύσει τον Υπουργό να βλέπει την κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά βλάστησης και πρασινίσματος και όχι συνολικά μετα και από διαμαρτυρία κτηνοτρόφων Ανατολικής-Κεντρικής Μακεδονίας&  Θράκης με έγγραφο που κοινοποίησαν εδώ και 2 μήνες!!!!