Στη συνέχεια επισκέφτηκα δυναμικές επιχειρήσεις του τόπου μας που δραστηριοποιούνται στον αγροκτηνοτροφικό τομέα και τη μεταποίηση και συνομίλησα με τους εργαζόμενους και τους ιδιοκτήτες.