είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τους κατοίκους, να ακούσω προσεκτικά τις προτάσεις τους, αλλά και να κάνουμε έναν απολογισμό για όσα έγιναν στη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών.