Το επιχειρείν αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και προοπτικής για τον τόπο.