Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και διάνοιξη τάφρων απορροής όμβριων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ,  υπεγράφη την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εργολαβικής εταιρείας, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στο Διοικητήριο Σερρών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο καθαρισμός και η διαμόρφωση των ερεισμάτων – τάφρου, σε τμήματα εκατέρωθεν του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Σερρών και των νησίδων, από αυτοφυή χόρτα και δένδρα/ θάμνους. Τα ακριβή τμήματα των οδών στα οποία θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεων θα οριστικοποιηθούν μετά από υπόδειξη της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ενώ τα προϊόντα καθαρισμών θα απομακρύνονται αυθημερόν και θα μεταφέρονται µε ευθύνη του αναδόχου σε επιτρεπόμενους χώρους απόθεσης.

Όπως επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών αποσκοπεί στην προστασία, διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού και αισθητικού χαρακτήρα των χώρων πρασίνου εκατέρωθεν εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου  αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών.