Παρασκευή 30-09-2022, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:      Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αναπληρωτή του ως μέλη της επιτροπής για την πρόσληψη έμμισθου δικηγόρου του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 2ο:   Καθορισμός αμοιβής σε εξωτερικό συνεργάτη, και ειδικότερα στην δικηγορική εταιρία με την επωνυμία «ΓΔ ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΘ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «KLC LAW FIRM», προκειμένου να αναλάβει την άσκηση αίτησης ακύρωσης  κατά της με Αρ. Πρωτ.: 54125/20222 Απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 311,434 MW  της εταιρείας με δ.τ. «MAGNA ENERGIA S.A.» και κατά της σιωπηρής απόρριψη της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του ΥΠΕΚΑ (η σιωπηρή απόρριψη επήλθε στις 23.05.2022) και την άσκηση αίτησης αναστολής ακολούθως

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

 

 

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω των καταληκτικών προθεσμιών που υπάρχουν και για τα 2 θέματα.

 

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 10:00 έως τις 11:00 αντίστοιχα  και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά.). Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: proedrosds@serres.gr ή μέσω sms στο τηλέφωνο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ