58η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού εγκριθεί: α) το κατεπείγον της διαδικασίας και β) ο κατεπείγον χαρακτήρας του μοναδικού της θέματος:

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 133.089,12 € για την υλοποίηση του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Σερρών» στο πλαίσιο  της πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

 

 

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας του μοναδικού της θέματος.

 

 

 

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 10:00π.μ. έως τις 11:00 π.μ. και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.α.). Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: oikonomiki@serres.gr

 

 

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, η απόφαση που θα ληφθεί κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.