«Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ έπρεπε ήδη να είχαν ξεκινήσει προκειμένου οι αγρότες μας να μπορούν να δανειστούν από τις τράπεζες για τα καλλιεργητικά τους έξοδα».