Επίσκεψη στο ονοτροφείο του Διογένη Παπλιάκα, στη Νιγρίτα Σερρών – Γάλα όνου (γαϊδάρας) – βίντεο- Ο Διογένης Παπλιάκας, πρωτοπόρος ονοτρόφος διαθέτει μια από τις πλέον πολυάριθμες φάρμες ελληνικών όνων. Εκτρέφει 300 γαϊδούρες, τα μικρά τους και επιβήτορες. Σκοπός είναι η συλλογή του πολύτιμου γάλακτος.
Δείτε το βίντεο: