Θέλω να ευχαριστήσω την δημοτική αρχή και προσωπικά τον Δήμαρχο Σερρών Αλέξανδρο Χρυσάφη για το σεβασμό στο όνομά μου