Μετὰ χαρᾶς πνευματικῆς, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῆς πανσεβασμίου Κοιμήσεως καὶ τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, τὸ ἀπόγευμα τῆς 17ης Αὐγούστου 2022, ἔλαβε χώρα, μὲ ἀκριβὴ τήρηση τῶν θεσπισμένων μέτρων, στὸν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Νευροκοπίου ἡ δεύτερη ἐκ τῶν ἑσπερίδων τιμῆς καὶ μνήμης ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἑκατονταετίας ἀπὸ τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, μὲ τίτλο: Ἀναγινώσκοντας τὴν ἱστορία μετὰ τῶν ἁγίων Ἐθνοϊερομαρτύρων». Ἡ ἐκδήλωση εἴχε ἀξιοσημείωτη συμμετοχή, ἐνὼ μεταδόθηκε καὶ διαδικτυακὰ.

Κατὰ τὴν Ἑσπερίδα ἔγινε Ὑποδοχή Ἱεροῦ Κειμηλίου τῆς Μητροπόλεώς μας τὸ ὁποίο συνδέεται ἱστορικά μὲ τὸν Ἅγιο Ἐθνοϊερομάρτυρα Χρυσόστομο καὶ δοξολογική προσευχή. Στὴ συνέχεια παρουσιάστηκαν δύο ὁμιλίες.

Ἡ πρώτη κατά σειράν ὁμιλία, μὲ θέμα τοὺς προσφυγικούς οἰκισμούς καὶ Ἐνορίες στὴν περιφέρεια Νευροκοπίου μετὰ τὸ 1922, παρουσιάστηκε ἀπὸ τὸν Αίδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Βαμβακίδη, Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο καὶ Ἐφημέριο τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως Θεοτόκου Γραμμένης. Παρατέθηκαν μὲ ἀκρίβεια καὶ πληρότητα ὅλα τὰ σχετικά στοιχεία ποὺ ἀφορούν στὸ θἐμα-ἱστορικά, δημογραφικά, κοινωνικά καὶ θρησκευτικά- προσφέροντας πολύτιμη γνώση στοὺς ἀκροατές .

Ἡ δεύτερη ὁμιλία, περὶ τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου, τοῦ ἀπὸ Δράμας, Φιλίππων καὶ Ζιχνῶν καὶ ἐξάρχου Νευροκοπίου [1902-1910] μητροπολίτου Σμύρνης [1910-1922] καὶ τῆς πολυσχιδούς δράσεώς του στὴν ἐπαρχία Νευροκοπίου, παρουσιάστηκε ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Χριστοφόρο Κολοκυθᾶ, Ἱεροκήρυκα καὶ Προϊστάμενο τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Καμένων Βούρλων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, πολυγραφότατο Θεολόγο καὶ μεταξύ τῶν πρώτων συγγραφέων ποὺ ἀσχολήθηκαν συστηματικά μὲ τὸν Ἅγιο Ἐθνοϊερομάρτυρα Χρυσόστομο στὴν Ἐλλάδα. Ἀναπτύσσοντας τὴν θεματική τοῦ, ὁ π. Χριστοφόρος ὡς ἰκανότατος καὶ πεπειραμένος Ἱεροκήρυξ, προέβαλε μὲ κατανοητό τρόπο τὴν πολύπονη, συγκινητική καὶ πολύμοχθη πορεία τοῦ Ἁγίου ὡς Μητροπολίτου Δράμας, Φιλίππων καὶ Ζιχνῶν καὶ ἐξάρχου Νευροκοπίου [1902-1910] καὶ τοὺς ἀγώνες αὐτοῦ ὑπέρ Πίστεως καὶ σωτηρίας τοῦ ποιμνίου στὴν ἐπαρχία μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νευροκοπίου καὶ Ζιχνῶν Ἱερόθεος διατύπωσε τὰ καταλητκτήρια συμπεράσματα καὶ ἐξέφρασε πρὸς τοὺς ὁμιλητές εὐγνώμονες εὐχαριστίες καὶ συγχαρητήρια ἐκ μέρους ὅλου τοῦ πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Νευροκοπίου καὶ Ζιχνῶν γιὰ τὶς ἐμπεριστατωμένες ἐπιστημονικῶς καὶ ἅλατι ἡρτυμένες πνευματικῶς ὁμιλίες, οἱ ὁποίες μὰς καθοδήγησαν στὰ βήματα τῶν Ἁγίων Ἐθνοϊερομαρτύρων καὶ τῶν μακαρίων πατέρων καὶ μητέρων ἐκ τῶν προσφυγικῶν ἑστιῶν. Κατακλείδα τῆς ἐκδηλώσεως ὑπῆρξε ἡ εὐχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου νὰ πορευόμαστε ὅλοι, πάντοτε, ἐπὶ τὰ ἴχνη τῶν Ἁγίων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νευροκοπίου καὶ Ζιχνῶν