Ας ευχηθούμε ο νέος χρόνος να κάνει τα όνειρα όλου του κόσμου πραγματικότητα και να σκορπίσει ευημερία και υγεία!
Καλές γιορτές !
Τυροκομική Μονάδα Ευγενειάδη