Με αγορές από τα καταστήματα της τοπικής αγοράς στηρίζουμε όλες τις οικογένειες της Σερραϊκής κοινωνίας. Στηρίζουμε τις θέσεις εργασίας και την απασχόληση στον τόπο μας, ενισχύουμε την τοπική οικονομία και την τοπική ανάπτυξη.