Πώς να κρυφτεί η χαρά όταν κρατάς στα χέρια σου το bao bun με pulled beef; #goodysburgerhouse