Λένε ότι στους δύο τρίτος δε χωρεί. Αν, βέβαια, μιλάμε για burger, τότε μάλλον χωρεί και τέταρτος. #goodysburgerhouse