Ο νόμος 4808/2021, που ψηφίστηκε στις 27 Ιουλίου 2021, επεκτείνει και αναδιαμορφώνει το σύστημα των γονικών άδειων στην Ελλάδα. Ο νόμος αυτός έχει σημαντικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους γονείς και την οικογένειά τους, καθώς καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των γονικών αδειών, τις διάρκειές τους και το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια τους.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου προβλέπεται η χορήγηση άδειας διάρκειας 14 ημερών σε πατέρες παιδιών που γεννήθηκαν από τις 19 Ιουνίου 2021, άδεια φροντιστή, δικαίωμα απουσίας για λόγους ανωτέρας βίας, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για γονείς και επέκταση σειράς αδειών που δικαιούνται οι μητέρες και στις περιπτώσεις υιοθεσιών.

Με πρόσθετη εγκύκλιο του το Υπουργείο Εργασίας περιλαμβάνει ακόμη ρυθμίσεις για την προστασία από την απόλυση γονέων που ζήτησαν ή έλαβαν τις άδειες αυτές.

Οι νέες άδειες που θεσμοθετούνται ή επεκτείνονται έχουν ως εξής:

  • Άδεια πατρότητας 14 ημερών με αποδοχές. Δύο ημέρες άδειας πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 12 ημέρες εντός 30 ημερών από την ημέρα γέννησης. Εναλλακτικά, χορηγείται το σύνολο των ημερών άδειας μετά την ημερομηνία γέννησης.
  • Γονική άδεια διάρκειας 4 μηνών. Χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά και για τους δύο γονείς με επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τους δύο πρώτους μήνες, ίσο με τον κατώτατο μισθό. Γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα, χωρίς να μεσολαβήσει ένας χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια. Επειτα από αίτηση του εργαζομένου η γονική άδεια μπορεί να χορηγείται εναλλακτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας.
  • Άδεια φροντιστή. Η άδεια αυτή, άνευ αποδοχών, χορηγείται για την κάλυψη αναγκών ή φροντίδας συγγενών ή άλλων προσώπων που κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό, για σοβαρό ιατρικό λόγο.
  • Θεσμοθετείται δικαίωμα απουσίας του γονέα ή φροντιστή έως δύο φορές τον χρόνο, με αποδοχές, για μία ημέρα κάθε φορά και για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια).
  • Γονείς παιδιών έως 12 ετών και φροντιστές δικαιούνται να ζητούν τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη.
  • Άδεια εργαζόμενων γυναικών για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

πηγή: https://www.andreasmichailos.gr/news/gonikes-adeies-choregese-adeias-patrotetas-14-emeron-kai-5-eidikes-adeies-goneon