Το Μεστικό Γραφείο Νικολαΐδης, παραβρέθηκε στην Real Estate Expo North και στην Philoxenia!

Δημιούργησε καινούριες συνέργειες και συνεργασίες με επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό!