Η Ποιότητα Ζωής σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ορίζεται ως «η αντίληψη του ατόμου για τη θέση του στη ζωή, μέσα στα πλαίσια του πολιτισμικού-αξιακού συστήματος όπου ζει και σε συνάρτηση με τους στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του». Στις προηγμένες Κοινωνίες στο Εξωτερικό η μέτρηση της Ποιότητας Ζωής επιτελείται σε μόνιμη βάση και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο σύγχρονης διοίκησης.

Στον Δήμο Σιντικής ξεκινά η μέτρηση της Ποιότητας Ζωής από την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ με την χρήση σταθμισμένου ερωτηματολογίου (σύμφωνα με διεθνή πρότυπα) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του υποψηφίου Δημάρχου Σιντικής κ.Γεωργίου Τάτσιου.

https://tatsios.com/erotimatologio

Εξετάζονται αντικειμενικοί δείκτες (ανάγκες) και υποκειμενικοί δείκτες (επιθυμίες) σε 12 παράγοντες που παίζουν κύριο ρόλο στην αντιλαμβανόμενη Ποιότητα Ζωής: 1) αυτοαντίληψη, 2) Οικογενειακή ζωή, 3) Οικονομικό επίπεδο, 4) απόλαυση ζωής, 5) Στέγη, 6) Οικογενειακές δραστηριότητες, 7) Διάθεση χρόνου, 8) Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, 9) διοίκηση, 10) Πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγορά, 11) Υγεία, 12) Εργασία. Το ερωτηματολόγιο είναι ΕΠΩΝΥΜΟ για λόγους διασφάλισης της ισχύος των αποτελεσμάτων και διέπεται από τους διεθνείς όρους πολιτικής απορρήτου. Η μέτρηση του Δείκτη Ποιότητας Ζωής ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να επιτελείται κάθε χρόνο, ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της διοίκησης και να γίνονται ενέργειες για την αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών σε τομείς που αποτυπώνεται υστέρηση. Ως καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2022.

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ εισάγει νέα νοοτροπία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στηρίζεται στη χρήση εργαλείων σύγχρονης διοίκησης που συνεπικουρούν στον εντοπισμό των προβλημάτων, στην μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών και αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ο Αριστοτέλης απέδιδε τους όρους «ποιότητα ζωής» (ευ ζην) και «ευημερία» (ευ πράττειν) με τη λέξη «ευδαιμονία», δηλαδή το «τέλειο και αυτάρκες αγαθό» που αποτελεί τον τελικό σκοπό των πράξεων του ανθρώπου!

Σιδηρόκαστρο 2 Σεπτ. 2022