53η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού εγκριθεί: α) το κατεπείγον της διαδικασίας και β) ο κατεπείγον χαρακτήρας του μοναδικού της θέματος:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση του δημοτικού συμβούλου  και τέως Αντιδημάρχου  Έργων, Υποδομών, Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Παλλαϊκής Άμυνας του Δήμου Σερρών, κ. Ηλία Γκότση κατά τη συζήτηση του υπ’αρ.ΕΓ2-2019/117 Κλητηριου Θεσπίσματος ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών (δυνάμει των άρθρων 320, 321 και 340 παρ.4 του Κ.ΠοινΔ)

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας του μοναδικού της θέματος.

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 14:15 μ.μ. έως τις 14:45 μ.μ. και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.α.). Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: oikonomiki@serres.gr

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, η απόφαση που θα ληφθεί κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.