ΚΥΡΙΑΚΗ  14  ΜΑΪΟΥ 2023                       

– Γενικός σημαιοστολισμός

Θα σημαιοστολιστούν τα Δημόσια, Δημοτικά, Ν.Π.Δ.Δ. κ’ Ν.Π.Ι.Δ.

καταστήματα από  την 8η πρωινή της 14ης Μαΐου μέχρι τη δύση

του ηλίου  της ημέρας μνήμης.

– Φωταγώγηση των καταστημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ.,

καταστημάτων κοινής ωφέλειας, τραπεζών, δρόμων, πλατειών,

φρουρίων και  μνημείων της  πόλης από της δύσεως του ηλίου της

14ης Μαΐου μέχρι  τις πρωινές ώρες της  επομένης. λαμβάνοντας

μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με την σχετική

κοινή υπουργική απόφαση.

 

 

 

ΩΡΑ 10.00     – Θα τελεσθεί μνημόσυνο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Μεγάλων

Ταξιαρχών Σερρών.

 

–  Ομιλία από τον κ. Στυλιανό Ρίζο Διευθυντή του 4ου Λυκείου Σερρών-

Συντονιστή ΑΣΠΕΤΕ Σερρών

 

 

ΩΡΑ 10.30     – Μετάβαση στην προτομή του Ιερομ. Χρυσοστόμου Επισκόπου

Σμύρνης στην πλατεία Ελευθερίας.

 

–  Κατάθεση στεφάνων

 

 

.

 

 

Τελετάρχη ορίζουμε τον κ. Αργυρίου Κωνσταντίνο  υπάλληλο της Π.Ε. Σερρών

 

 

 

 

Σέρρες 9  Μαϊου  2023

 

 

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ