🔸Στην Προοπτική θεωρούμε απαραίτητο να εξασκούμε τους μαθητές μας όλη τη χρονιά με τεστ στην ώρα του μαθήματος και με επαναληπτικά διαγωνίσματα. 💯
Έτσι μαθαίνουν να διαχειρίζονται το χρόνο τους, το άγχος τους και να αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους. ⌛️ 🙂