Είμαστε περήφανοι και ευγνώμονες για τους 35 κορυφαίους επιστήμονες, που αποτελούν την #ομάδα των καθηγητών, που διδάσκουν στην #ΚΟΡΥΦΗ .

Σπουδαίοι εκπαιδευτικοί, αξιόλογοι άνθρωποι, με πολύτιμο έργο ετών, για την πρόοδο και την επιτυχία των μαθητών των Σερρών!!!