🔹🔹Περήφανοι και Ευγνώμονες για όλους τους μαθητές μας αλλά και για αυτούς που μας συντρόφευσαν αργότερα στο εκπαιδευτικό μας έργο.
🔹🔹 Διονύση, σε ευχαριστούμε, που ήσουν δίπλα μας σαν μαθητής μας, αλλά και ως εκπαιδευτικός. Η συνεισφορά σου στα #35χρόνια της Κορυφής ήταν εξαιρετικά σημαντική και θα είσαι πάντα ένα κομμάτι αυτής και της επιτυχίας της.