➡Φροντίζουμε το περιβάλλον της εκπαίδευσης, να είναι αντίστοιχο αυτής.
➡Σύγχρονοι χώροι, καθαριότητα και γαλήνιο περιβάλλον είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
➡ 700 τ.μ. σε τρεις διαφορετικούς χώρους εκπαίδευσης με σύγχρονες αίθουσες, για τις ανάγκες κάθε μαθητή.