Μετά τις αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό τον Δεκέμβριο 2023, οπότε κι εισήχθη η υποχρεωτική ρύθμιση όλων των τραπεζικών δανείων, για όσους  χαρακτηρίζονται «ευάλωτοι οφειλέτες», αναμένονταν με αγωνία οι πρώτες ρυθμίσεις γι΄αυτην την κατηγορία δανειοληπτών. Και πράγματι  προέκυψαν πρόσφατα ρυθμίσεις  για «ευάλωτους  οφειλέτες»:

1)Περίπτωση ευάλωτου με  στεγαστικό  δάνειο Εθνικής Τράπεζας, με εγγύηση ελληνικού δημοσίου,   με υπόλοιπο 21.666€ οφειλόμενο ακόμη στην τράπεζα, ρυθμίστηκε,  χωρίς καμμιά διαγραφή, με δόσεις  για 35 χρόνια και με επιτόκιο 3%  σταθερό για τα πρώτα τρία χρόνια και μετά γίνεται κυμαινόμενο (euribor 3 μηνών + 2,5% περιθώριο).

Οι ενδεικτικές δόσεις  κάθε μήνα διαμορφώθηκαν ως εξής: 58€ μηνιαίως τα πρώτα τέσσερα χρόνια  και 88,65€ μηνιαίως  από το 5ο έτος μέχρι το 35ο έτος.

Εντυπωσιακή διαγραφή όμως, του έγινε στην οφειλή του στο Δημόσιο, όπου όφειλε 94.215€  (εκ των οποίων 86.936€ βασική οφειλή και 6.958€ οι προσαυξήσεις) από την οποία τού διέγραψαν ποσό 72.131€ (ποσοστό διαγραφής 76,55%).

Απέμεινε ρυθμιζόμενο ποσό 22.082€ πληρωτέο έντοκα προς 3%  σε μηνιαίες δόσεις για 20 χρόνια (240 δόσεις), οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής: 61,24€ μηνιαίως τον 1ο χρόνο, 79,61€ τον 2ο , 3ο και 4ο χρόνο κι από τον 5ο χρόνο έως τον 20ο χρόνο η δόση μηνιαίως θα είναι 138,41€

Εντωμεταξύ στην οφειλή του στον ΕΦΚΑ (27.266€) δεν του έγινε καμμιά διαγραφή, αλλά ρυθμίστηκε το ποσό αυτό έντοκα προς 3%  με 240 μηνιαίες δόσεις 78€ τον πρώτο χρόνο, 98€ τον δεύτερο, τρίτο και τέταρτο χρόνο και από τον πέμπτο χρόνο έως τον εικοστό χρόνο η μηνιαία δόση θα είναι 170€.

 

 

2) Η άλλη περίπτωση ευάλωτου αφορά  ρύθμιση  στεγαστικού δανείου Εθνικής  ποσού 73.347 ευρω  που οφείλεται ακόμη στην Τράπεζα, οφειλή στο Δημόσιο ποσού 86.981€ κι οφειλή στον ΕΦΚΑ ποσού   10.893€.

Το στεγαστικό δάνειο ρυθμίστηκε,  χωρίς καμμιά διαγραφή, σε 408 μηνιαίες δόσεις (34 χρόνια) προς 286,99€ εκάστη, με σταθερό επιτόκιο 3% τα πρώτα 3 έτη και εν συνεχεία θα είναι κυμαινόμενο με επιτόκιο αποτελούμενο από euribor  τριμήνου + 2,5% περιθώριο.

Η οφειλή στο Δημόσιο ποσού 86.981€ ρυθμίστηκε με αξιοσημείωτη διαγραφή ποσού 66.534€ (ποσοστό διαγραφής 76,50%) και το υπόλοιπο 20.447€ ρυθμίστηκε σε 240  μηνιαίες δόσεις (20 χρόνια) με σταθερό επιτόκιο 3% κι  οι μηνιαίες δόσεις διαμορφώθηκαν ως εξής: 56€ τον 1ο χρόνο , 73€ τον 2ο , 3ο και 4ο χρόνο, 128€ από τον 5ο έως τον 20ο χρόνο.

Η οφειλή στον ΕΦΚΑ ποσού 10.893€ ρυθμίστηκε,  με διαγραφή ποσού 1.503 € και το υπόλοιπο  9.389€ θα αποπληρωθεί  σε 240 μηνιαίες των 52€ με σταθερό επιτόκιο 3%.

 

 

Διαπιστώσεις

Τα τραπεζικά δάνεια ρυθμίστηκαν υποχρεωτικά μεν, αλλά χωρίς καμμιά διαγραφή, με υπερτριακονταετή μακροπρόθεσμη ρύθμιση και σε δόσεις σχετικά εξυπηρετήσιμες.

Η ηλικία των οφειλετών δεν υπερέβαινε τα 55 έτη, ώστε να επιτραπεί η  ρύθμιση για 34 ή 35 χρόνια.

Οι οφειλές στο Δημόσιο κουρεύτηκαν σε μεγάλο ποσοστό 75,5% με εντυπωσιακές διαγραφές (72.131€ και 66.534€ αντίστοιχα)

Η αντικειμενική αξία του ακινήτου του καθενός ήταν μικρότερη της οφειλής του στο Δημόσιο. Αυτή η λεπτομέρεια είναι καθοριστική για το εάν θα γίνει ή όχι διαγραφή μέρους της οφειλής στο δημόσιο, γιατί υπήρξε πρόσφατη  περίπτωση ευάλωτης με οφειλή στο δημόσιο 23.000€ της οποίας έγινε ρύθμιση με  240 μηνιαίες δόσεις, χωρίς όμως καμμιά διαγραφή, καθώς η αξία της κατοικίας της ήταν μεγαλύτερη της οφειλής της στο δημόσιο.

Μεγάλες διαγραφές σε οφειλές στο Δημόσιο γίνονταν  και παλιότερα,  χωρίς να είναι ‘ευάλωτος’  ο  οφειλέτης, εφόσον  αξία της ακινητης περιουσίας  ήταν μικρότερη της οφειλής στο δημόσιο.

Συνεπώς, η συσχέτιση της αξίας του ακινήτου του οφειλέτη και του ύψους της οφειλής στο δημόσιο καθορίζει εν πολλοίς τη διαγραφής ή μη,  της οφειλής στο  δημόσιο.

 

Φώτιος Βαγενάς

Δικηγόρος

www.vagenaslaw.gr