ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ

Βουλευτής Ν. Σερρών ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Σελεύκου 4-6, 621 25 Σέρρες

Τηλ: 2321065320, 2321028066

Βουλής 4, 10562 Αθήνα

Τηλ.: 210 3706347, FAX: 2103706547

[email protected]

[email protected]