Η εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε,
που ειδικεύεται στην εμπορία Φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού, ζητά
Οδηγό για τις εγκαταστάσεις της στην ΒΙ. ΠΕ Σερρών.

Αρμοδιότητες

Ø  Δρομολόγια,
παραδόσεις εμπορευμάτων σε μεταφορικές και πρακτορεία στην Θεσσαλονίκη σε
καθημερινή βάση.

Ø  Επιθεώρηση
οχημάτων για μηχανικές βλάβες, ζητήματα ασφαλείας κοκ

Ø  Συμμόρφωση
με τους κανόνες και κανονισμούς που αφορούν στην οδήγηση φορτηγού (μέγεθος,
βάρος, προορισμοί, στάθμευση και διαλείμματα) καθώς και με τις πολιτικές και
διαδικασίες της εταιρείας

Ø  Αναφορά βλαβών,
ατυχημάτων και παραβάσεων

Απαραίτητα
προσόντα

Ø  Αποδεδειγμένη
εργασιακή εμπειρία σε θέση οδηγού φορτηγών οχημάτων

Ø  Εκτενής
γνώση των εφαρμοστέων κανόνων και κανονισμών οδήγησης φορτηγών

Ø  Λευκό μητρώο
οδήγησης και μετακινήσεων

Ø  Προσαρμοστικότητα
και προνοητικότητα στην αντιμετώπιση απρόσμενων καταστάσεων (κίνηση, καιρικές
συνθήκες κτλ.)

Ø  Κάτοχος διπλώματος Γ
κατηγορίας

Ø  Κάτοχος ΠΕΙ &
Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου

Ø  Συνέπεια,
υπευθυνότητα, ομαδικότητα

Η
εταιρεία παρέχει

Ø  Ικανοποιητικό μισθό

Ø  Πλήρη απασχόληση
& ασφάλιση

Ø  Ευχάριστο
εργασιακό περιβάλλον