Από βιομηχανία στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών ζητείται:

 

–              Ηλεκτροτεχνίτης

Προσόντα:

•              Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου

•              Προϋπηρεσία  στην διαδικασία παραγωγής και συντήρησης εργοστασίου θα ληφθεί σοβαρά υπ’οψιν

•              Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου

Βιογραφικά στο: hrelmeas@gmail.com