-Η εταιρεία Αφοι Ν. Καραγιάννη ΑΕ αναζητά να εντάξει στο δυναμικό της υποψήφιο να στελεχώσει τη θέση σχεδιαστή επίπλων κουζίνας.

Απαραίτητα προσόντα: –Γνώσεις AutoCAD

                                            –Δίπλωμα οδήγησης

                                             -Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ( αφορά άρρενες υποψηφίους)

                                             -Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση προσμετράτε θετικά.

                                             -Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες

Η εταιρεία προσφέρει : -Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών

                                             -Πλήρης απασχόληση

                                             -Μόνιμη θέση εργασίας

                                             -Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού στο email: simos@decolab.biz

Τηλ επικοινωνίας: 2321054137